2018 Australian Made with products listed 070518- 

Chứng nhận Sản phẩm Sản xuất tại Úc – 2018

Certificate of free sale Vecci BF CFS 110518- 

Giấy chứng nhận Lưu hành Tự do – Sản phẩm thức ăn dành cho trẻ nhỏ

Vietnam Registration Certificate -Baby food 6m- 

Giấy tiếp nhận Đăng ký Bản công bố Sản phẩm –  Trái cây và rau củ nghiền WattleBaby All Nature Mask 6m+ vị táo, chuối, xoài (dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên)

Vietnam Registration Certificate -Baby food 9m – 

Giấy tiếp nhận Đăng ký Bản công bố Sản phẩm –  Trái cây và rau củ nghiền WattleBaby All Nature and Chunky 9m+ vị táo, cải bó xôi, bông cải xanh, đậu Hà lan (dành cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên)

Vietnam Registration Certificate -Baby Food 4m+ –

Giấy tiếp nhận Đăng ký Bản công bố Sản phẩm – Trái cây tự nhiên nghiền

WattleBaby vị táo Vietnam Registration Certificate -Baby Food 4m+ –

Giấy tiếp nhận Đăng ký Bản công bố Sản phẩm – Trái cây tự nhiên nghiền WattleBaby vị táo, lê

Skim Vecci Certificate of Free Sale – Nutritional Milk –

Giấy chứng nhận Lưu hành Tự do – Sản phẩm sữaVecci Certificate of Free Sale – Nutritional Milk – Giấy chứng nhận Lưu hành Tự do – Sản phẩm sữa

Vietnam Registration Certificate -Goldcare + Stage 1- 

Giấy tiếp nhận Đăng ký Bản công bố Sản phẩm –   Goldcare+ 1 Infant (dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi)

Vietnam Registration Certificate -Goldcare + Stage 2- 

Giấy tiếp nhận Đăng ký Bản công bố Sản phẩm –   Goldcare+ 2 Follow on (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi)

Vietnam Registration Certificate -Skim Milk Powder –

Bản Tự công bố Sản phẩm – Sữa bột tách kem Wattle Health Milk Powder Skim

Vietnam Registration Certificate -Full cream milk powder –

Bản Tự công bố Sản phẩm – Sữa bột nguyên kem Wattle Health Milk Powder Full cream